تبلیغات

جلسه نهایی تدوین چک لیست بازرسی آسانسورهای برقی درتاریخ ۲۶ مهر ماه با حضور نماینده سازمان ملی استاندارد و نمایندگان شرکتهای بازرسی و اعضاء کمیته فنی و استاندارد و دبیر کمیته فنی در محل سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران برگزارشد.

در این جلسه ضمن بحث و بررسی پیرامون چک لیست مذکور و اصلاح موارد مطروحه، چک لیست آسانسورها جهت بازرسی، بطور کامل تدوین و طبق اظهارات مهندس ذوالفقاری کارشناس ارشد نظارت بر اجرای استاندارد در آینده نزدیک به شرکتهای بازرسی ابلاغ و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است چک لیست مذکور پس از تایید نهایی از طریق کمیته فنی سندیکا جهت دریافت و دانلود توسط اعضاء در سایت سندیکا قرار خواهد گرفت.

به اعتقاد فعالان این صنعت چک لیست مذکور میتواند خیلی از مشکلات و اختلاف نظرها ما بین شرکتهای بازرسی و شرکتهای طراحی مونتاژ برطرف نموده و یا آسانتر نماید.