تبلیغات

معاون نظارت سازمان ملی استاندارد:

بازدیدهای ادواری آسانسور انجام نمی‌شود

آسانسوربه گزارش ایسنا، وحید مرندی‌مقدم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال 97 تعداد ٢١ هزار درخواست آسانسور ثبت شد که این تعداد در سه سال گذشته 170 هزار درخواست بوده که عمده آنان انجام شد.‌

وی با اشاره به تاییدیه یکساله آسانسورها افزود: در اغلب موارد بازدیدهای ادواری آسانسور انجام نمی‌شود چراکه ساختمان‌ها شخصی بوده و برای ورود به منزل مشکلاتی وجود دارد.

مرندی‌مقدم بیان کرد: بازدیدهای ادواری آسانسور مانند معاینه فنی خودرو باید به صورت یک ساله انجام شود.