تبلیغات


آسانسورهای دو سرعته آسانسورهایی هستند که کیفیت حرکتی چندان مناسبی ندارند، آسانسورهای 3VF آسانسورهایی هستند که کیفیت حرکتی آنها مناسب بوده و خود به چند نوع تقسیم بندی می گردند : 1_ آسانسورهای3VF CLOSE LOOP  و 2_ آسانسورهای 3VF OPEN LOOP

در آسانسورهای دو سرعته یا AC2 تابلو فرمان برق سه فاز را مستقیما به موتور تزریق کرده و چون موتور دارای دوسرعت است در نتیجه تابلو فرمان بسته به شرایط، برق را به یکی از سرعتها تزریق کرده و در موقع لزوم برق را به سرعت دیگر تزریق کرده و یا اینکه کلا قطع می نماید. در این میان ،هیچ تغییری در برق ( ولتاژ و فرکانس) ارسالی به موتور صورت نمی پذیرد.

اما در آسانسورهای 3VF موتور تنها دارای یک سرعت بوده و تابلو فرمان توسط درایو مانورهایی روی برق (ولتاژ و فرکانس) انجام می دهد تا شتاب حرکتی به حداقل برسد و مسافران هیچ تکانه ای را حس ننمایند. در واقع کلمه 3VF مخفف Variable Voltage Variable frequency که به معنای ولتاژ متغییر و فرکانس متغییر می باشد.

اولین نتیجه گیری این است که موتورهای دوسرعته با موتورهای 3VF متفاوت هستند. موتورهای دوسرعته دارای دو سرعت و موتور های 3VF دارای یک سرعت هستند. موتور های 3VF به دو صورت Open Loop و Close Loop راه اندازی می شوند. در واقع موتورهای 3VF ای که قابلت نصب و کوپل شدن انکدر داشته باشند در حالت Close Loop راه اندازی می گردند.

تفاوت میان تابلو فرمان های آسانسورهای دوسرعته و 3VF به درایو (اینورتر) ، مقاومت ترمز و الگوریتم کلی خلاصه می گردد.